Nông dân tỉnh Gia Lai cuối cùng đã có thể tham gia dự án quản lý nước của HRNS. Đây là tỉnh cuối cùng trong năm tỉnh trồng cà phê của Tây Nguyên, nơi HRNS đã thiết lập các hoạt động dự án này. Hội thảo Khởi động dự án “Sử dụng nước tưới hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả Sản xuất Cà phê ở các huyện Chư Pah, Ia Grai và Chu Sê (Gia Lai) từ năm 2017-2019 đã diễn ra tại Plei Ku vào ngày 18 tháng 5 năm 2017 với sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương ở cấp tỉnh, huyện và xã, các ngân hàng và các phương tiện truyền thông địa phương.

Các đại diện của HRNS Khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai (DARD) đã thảo luận và ký kết quy chế hoạt động cho việc thực hiện dự án theo  quyết định số 401 / QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai đề ngày 4 tháng 4 năm 2017.

Như thường lệ, các bước chính sẽ là thiết lập các mô hình trình diễn, lựa chọn nhân viên hiện trường và các cộng tác viên, đào tạo tiểu giảng viên (TOT), sắp xếp tổ chức các lớp học nông dân (FFSs), các cuộc thăm và tư vấn cho nông dân (FCVs) và đánh giá tỷ lệ áp dụng các thực hành sản xuất tốt. Theo mục tiêu của chương trình tập huấn, dự án phải có ít nhất 25 nông dân có kỹ năng và khả năng hướng dẫn cho các FFSs và FCVs. Để đảm bảo kết quả của dự án, 50 nông dân và các cán bộ khuyến nông sẽ được dự án lựa chọn và đào tạo để đạt được mục tiêu trên.

Chọn người để  đào tạo thành các huấn luyện viên nông dân trong tương lai luôn là một nhiệm vụ đầy thách thức. Như ông Lê Ngọc Linh, điều phối viên Dự án HRNS cho biết:

“Kinh nghiệm trước đây của chúng tôi ở bốn tỉnh khác cho thấy việc lựa chọn cẩn thận và kỹ lưỡng các giảng viên-nông dân là nhân tố quan trọng cho thành công của dự án”

Ông Nguyễn Văn Hợp, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê cho biết cán bộ địa chính xã, cán bộ khuyến nông hoặc thành viên Hội nông dân cần được lựa chọn làm giảng viên nông dân vì họ có kỹ năng và kiến thức nhất định trong công tác lập báo cáo để trình lên chính quyền địa phương về tiến độ thực hiện dự án, bao gồm các kết quả tích cực, cũng như những khó khăn và các công việc cụ thể trên các khu vực của dự án.

Các chủ tọa của hội thảo đã nhất trí về kế hoạch và chiến lược hoạt động. Hạn chót để các xã nộp danh sách các giảng viên nông dân được lựa chọn đã được ấn định vào ngày 25 tháng 5 năm 2017. Mười mô hình trình diễn sẽ được phân bố cho ba huyện thuộc vùng dự án vào tháng 12 năm 2017, trước mùa mưa tới. Việc tuyển dụng cộng tác viên là trách nhiệm chung của điều phối viên tỉnh và Ban Điều phối dự án cấp huyện. Các báo cáo đầu tiên về tiến độ thực hiện dự án và phản hồi của nông dân sẽ có trên trang web HRNS Việt Nam vào đầu năm 2018.