Một năm trước đây, vào tháng 3 năm 2017, các trạm thu nước đầu tiên đã được lắp đặt  tại 6 địa điểm ở Đắk Lắk (liên kết) để thử nghiệm công nghệ và quyết định thực hiện trong tương lai tại Tây Nguyên nhằm giúp nông dân trồng cà phê giải quyết tình trạng khan hiếm nước vào mùa khô. Khái niệm Bổ sung Nước Nhân tạo (MAR) là thu gom và chuyển hướng lượng nước mưa ở  mùa mưa vào giếng của nông dân thông qua hệ thống lọc. Sáng kiến ​​này do Nestlé / Nescafé và Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC) tài trợ, là một phần của dự án Quản lý Nước của HRNS ,đang được thực hiện với sự hợp tác của Viện Nghiên cứu Nước Quốc tế (IWMI), Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR) và GRIPP.

Trong năm qua các mô hình thử nghiệm MAR đã được   điều chỉnh để làm tăng khả năng thu  và lọc nước hiệu quả. Chuyên gia về nước của HRNS ông Bùi Ngọc Vinh đã và đang theo dõi hoạt động của hệ thống , đo lượng nước bổ sung và thu thập mẫu để kiểm soát chất lượng nước. Các thử nghiệm đầu tiên được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm độc lập trong nước và quốc tế cho thấy thành phần hóa học của lượng nước được bổ sung có chất lượng tốt và có thể sử dụng an toàn trong nông nghiệp.

Hàng tuần, ông Vinh kiểm tra  tất cả các thiết bị ghi dữ liệu và ghi lại tất cả những thay đổi  về  động thái  mực nước trong một  nhật ký trực tuyến, được  chuyên gia của Viện Nghiên cứu Nước Quốc tế (IWMI) xem xét và phân tích thường xuyên. Tất cả các  vị trí thử nghiệm hệ thống đều đang  được so sánh với giếng  đối chứng gần đó. Sau khi xem xét cẩn thận số liệu giám sát năm đầu tiên nhóm sẽ quyết định mở rộng số lượng các địa điểm và  phổ biến việc áp dụng hệ thống cho nông dân.