Browsing Category coffee&climate

Hệ thống bổ sung nước nhân tạo trong khi vận hành

Một năm trước đây, vào tháng 3 năm 2017, các trạm thu nước đầu tiên đã được lắp đặt  tại 6 địa điểm ở Đắk Lắk (liên kết) để thử nghiệm công nghệ và quyết định thực hiện trong tương lai tại Tây Nguyên nhằm giúp nông dân trồng cà phê giải quyết tình trạng khan hiếm nước vào mùa khô. Khái niệm Bổ sung…

Đọc thêm

Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương: Các quan chức Indonesia tìm kiếm bảo vật của phép lạ cà phê Việt Nam

Chuyến thăm chính thức của Thống đốc OKU Selatan, ông Popo Ali và các cộng sự của ông tới tỉnh Đắk Lắk đã được Hanns R. Neumann Stiftung đăng cai và tổ chức vào tháng 11 năm 2017 như một phần của sáng kiến trao đổi Nam-Nam (giữa các nước đang phát triển trong cùng khu vực). Chuyến thăm của đoàn Indonesia đã được khởi đầu…

Đọc thêm

Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương: Các nhà nông học Indonesia được đào tạo tại Việt Nam

Tại sao một nông dân ở Inđônêxia chỉ thu hoạch được 0,5 triệu tấn cà phê nhân/ ha, trong khi ở Việt Nam nông dân lại có thể thu hoạch được từ  2-4 tấn?  Nguyên nhân ở đây  không chỉ là các điều kiện liên quan tới địa lý và khí hậu. Cả hai quốc gia đều phải đối mặt với những biến động về…

Đọc thêm

Làm cho ngành Cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu: Hướng tới một Chiến lược Quốc gia

Cuộc thảo luận đa bên đầu tiên về chủ đề này do HRNS và CIAT tổ chức vào tháng 7 năm 2017 nhằm mục đích đưa ra những vấn đề chính mà ngành cà phê Việt Nam phải đối mặt do khí hậu thay đổi và xây dựng một kế hoạch hành động ở cấp quốc gia. Tham dự hội thảo có bốn mươi thành…

Đọc thêm

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Từ báo cáo đến hành động

Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến ngành cà phê Việt Nam trong gần một thập niên và cuối cùng đã được thừa nhận ở cấp quốc gia là mối đe dọa thực sự đối với nền kinh tế của đất nước. Đó là một trong những vấn đề trọng tâm được thảo luận tại Hội thảo Quốc tế “Phát triển Công nghiệp Cà…

Đọc thêm