Kể từ năm 2009 tới nay, HRNS đã đào tạo được gần 60.000 nông dân ở 5 tỉnh Tây Nguyên, giới thiệu các phương pháp khoa học và  hiệu quả về phát triển cà phê. Các lớp học của nông dân trên thực địa (FFS) và các cuộc thăm hộ gia đình để tư vấn trực tiếp cho nông dân trên đồng ruộng (FCV) là hai hình thức đào tạo chủ yếu, bao gồm tất cả các chủ đề như quản lý nước, ghép, tỉa cành tạo tán, bón phân, thu hoạch và phơi sấy, xử lý sâu bệnh và dịch hại…

Chúng tôi thăm những người nông dân thuộc nhiều dân tộc khác nhau ở các tỉnh Tây Nguyên và yêu cầu họ chia sẻ những câu chuyện của họ. Đó là tiếng nói của những con người từ các vùng đất xa xôi, ít có liên hệ với thế giới bên ngoài. Đó là những câu chuyện về thay đổi không phải do viện trợ tài chính mà là do một hệ thống đào tạo toàn diện, cung cấp cho những người nông dân tiểu điền những năng lực và kỹ năng độc đáo, biến họ từ những nông dân tự ti trở thành những doanh nhân tự tin.