Biến đổi khí hậu là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sản xuất cà phê và sinh kế của người nông dân. Các mô hình trên máy tính cho thấy đến năm 2050, 40-60% diện tích trồng cà phê có thể không còn thích hợp cho việc canh tác nữa nếu không có biện pháp nào được thực hiện.

Sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa kết hợp với các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cà phê và sản lượng cà phê ở mọi giai đoạn – bằng cách gây ra các bệnh dịch và sâu bệnh mới, bằng cách ảnh hưởng đến việc ra hoa, thu hoạch và phơi sấy. Các hộ nông dân tiểu điền thường dễ bị tổn thương nhất vì phụ thuộc phần lớn vào tài nguyên thiên nhiên và có năng lực hạn chế để đối phó với biến đổi khí hậu. Trong khi Robert Ballard tranh luận với Buzz Aldrin về việc liệu ngôi nhà tương lai của con người sẽ trở bề mặt đại dương hay sao Hỏa khi trái đất bị tàn phá bởi sự thay đổi khí hậu thì các chuyên gia của HRNS đang nghiên cứu các giải pháp thực tế để giúp nông dân vượt qua một cách an toàn những thay đổi bất thường của khí hậu.

Sáng kiến về cà phê và khí hậu (c&c)

Do các yếu tố khí hậu thay đổi mạnh mẽ từ khu vực này sang khu vực và không có một giải pháp nào hoàn toàn phù hợp để ứng phó với biến đổi khí hậu, trong năm 2010, các thành viên chủ chốt từ các khu vực tư nhân, phát triển và nghiên cứu đã cùng hợp sức để giải quyết những thách thức đặt ra cho toàn bộ chuỗi giá trị cà phê bằng cách thay đổi điều kiện khí hậu. Sáng kiến về cà phê và khí hậu được thành lập như một sự hợp tác phát triển với tầm nhìn cho phép tất cả các gia đình trồng cà phê trên toàn thế giới có thể ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ nông dân trồng cà phê trên toàn thế giới bằng cách kết hợp khoa học về biến đổi khí hậu hiện đại và các phương pháp canh tác đã được chứng minh, cung cấp các công cụ thực hành phù hợp, tạo thành mạng lưới tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực này và áp dụng cách tiếp cận tiền cạnh tranh, bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị.

Sản xuất và năng suất cà phê bền vững đi đôi với nhau. Cà phê tăng trưởng bền vững giúp nông dân tăng chống chịu với khí hậu, góp phần giảm thiểu cácbon, bảo tồn đa dạng sinh học và ổn định hệ sinh thái đồng thời giúp người nông dân ổn định và cải thiện thu nhập và sinh kế của họ.

Phương pháp tiếp cận của sáng kiến “Cà phê và Khí hậu” (c&c)

Sáng kiến này đã phát triển cách tiếp cận dựa trên rủi ro trong bối cảnh thiếu các bằng chứng có thể đo đếm được, phân tích bối cảnh địa phương cụ thể của nông dân và xác định các hoạt động thích ứng tiềm năng để giải quyết các thách thức chính liên quan đến khí hậu mà họ phải đối mặt. Bằng cách này, phương pháp tiếp cận c&c đưa ra một cách thức có tính hệ thống, toàn diện và thiết thực để giải quyết các điều kiện khí hậu thay đổi, đồng thời cũng xây dựng chiến lược đối phó trong lĩnh vực này thông qua một quá trình học tập liên tục.

Sản xuất và năng suất cà phê bền vững đi đôi với nhau. Cà phê tăng trưởng bền vững giúp nông dân tăng khả năng chống chịu với khí hậu, góp phần giảm thiểu cácbon, bảo tồn đa dạng sinh học và ổn định hệ sinh thái đồng thời giúp người nông dân ổn định và cải thiện thu nhập và sinh kế của họ.

Sáng kiến “Cà phê & Khí hậu” (c&c) tại Việt Nam

Đội ngũ nhân viên HRNS ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã theo dõi thời tiết và ảnh hưởng của chúng tới cây cà phê tại Việt Nam. Một trong những kết quả của công việc mang tính cam kết lâu dài này là một chương đặc biệt về biến đổi khí hậu trong cuốn sổ tay về các thực hành sản xuất tốt (GAP) được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt và cung cấp cho hơn 60.000 nông dân ở Tây Nguyên.

Dựa vào những phát hiện của nghiên cứu cơ bản, 800 nông dân đã được tập huấn về các công cụ thích ứng như tưới tiêu, bón phân, kiểm soát sâu bệnh và xen canh. Việc áp dụng những công cụ này đã được chứng minh là một biện pháp an toàn và hiệu quả cho nông dân đối phó với các mô hình thời tiết không thể đoán trước được. Ngoài việc làm việc trực tiếp với các hộ sản xuất nhỏ, HRNS còn tổ chức các chương trình đào tạo tiểu giảng viên (TOT)cho các nông dân có kinh nghiệm, cán bộ khuyến nông, thương lái và các nhà rang xay cả trong nước và quốc tế.

Tất cả những công việc trên cùng với việc nghiên cứu lịch sử một cách kỹ lưỡng về xu hướng khí hậu và mối tương quan của nó với việc sử dụng đất nhằm góp phần vào việc xây dựng chiến lược quốc gia về c&c cho Việt Nam. HRNS đã công bố các khuyến cáo chính sách và các tài liệu về chính sách cho các nhà hoạch định chính sách và tổ chức các cuộc hội thảo về biến đổi khí hậu liên quan đến ngành cà phê ở tất cả các cấp để kết hợp các phát hiện của các tổ chức khác nhau và xây dựng một cách tiếp cận tập thể để đối phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho  toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất cà phê và thu hút sự tham gia của tất cả các tác nhân trong chuỗi.