Dự án này được tiến hành với khẩu hiệu “Việt Nam có thể sản xuất nhiều cà phê hơn với lượng nước ít hơn” nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nước công bằng và đầy đủ cho tất cả các đối tượng sử dụng nước ở Tây Nguyên Việt Nam và tiết kiệm đáng kể lượng nước thông qua việc cải thiện công tác tưới tiêu trong ngành cà phê. Các hoạt động này được thực hiện từ tháng 7 năm 2014 cho đến tháng 6 năm 2019 và sẽ tiếp cận được tối 50.000 nông dân, nâng cao đời sống của người dân và bảo vệ môi trường.

Để làm cho ngành canh tác cà phê có hiệu quả về mặt kinh tế, cần phải có nước tưới để đạt năng suất trung bình 2,4 tấn / ha. Tuy nhiên, người dân sống ở vùng Tây Nguyên Việt Nam đang ngày càng đối mặt với những thách thức về hạn hán và thiếu nước trầm trọng. Điều này đe dọa sản xuất nông nghiệp, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng mà còn làm suy yếu nền kinh tế địa phương.

“Theo cách thức truyền thống, người nông dân sử dụng đến 1.000 lít nước / cây / một đợt tưới, trong khi nghiên cứu của chúng tôi cho thấy lượng nước tối ưu để tưới mỗi đợt cho một cây cà phê chỉ là 400 lít”

Để hiểu rõ hơn nơi nào và khi nào hạn hán có thể xảy ra, dự án sẽ đánh giá lượng nước sẵn có của khu vực và nhu cầu cấp nước ở tỉnh Đăk Lăk và đề xuất một chiến lược để đối phó với tình trạng khan hiếm nước trong mùa khô.

Để hỗ trợ nông dân đưa ra quyết định, dự án đang xây dựng một hệ thống dự báo thời tiết ngắn hạn khu vực cho Tây Nguyên. Điều này tối ưu hóa công tác quản lý trang trại về nước, phân bón và sử dụng thuốc trừ sâu. Một chương trình đào tạo nông dân quy mô lớn đang được thực hiện để làm tăng nhận thức của nông dân trồng cà phê quy mô nhỏ về sử dụng nước hợp lý và thực hành nông nghiệp tốt.

Một trong những mục đích của dự án này là nó phải trở thành một mô hình về sử dụng nước hiệu quả và góp phần vào cuộc tranh luận chính sách ở tầm quốc tế bằng cách nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách có liên quan, qua các kết quả hoạt động của dự án được viết dưới dạng các tài liệu về chính sách.